Stine Horsevad

Autoriseret Psykolog

Jeg er født i 1983 og uddannet psykolog i 2011 fra Aarhus Universitet. Jeg blev autoriseret psykolog i 2014 og er medlem af Dansk Psykologforening.

Kontakt Stine

Baggrund & Ydelser

Ydelser:

  • Psykoterapi
  • Parterapi
  • Terapi til unge
  • Krisehjælp
  • Supervision af andre faggrupper
  • Supervision af psykologer på vej mod autorisation
  • Ledercoaching
  • Kurser og procesfacilitering indenfor psykisk arbejdsmiljø

Terapi 

Der kan være mange grunde til at gå til psykolog. Det kan være, livet er et stort smertefuldt kaos. Det kan også være, at hverdagen går udmærket, men at der mangler glæde eller mening med tilværelsen, eller at du bliver ved med at støde på de samme udfordringer eller konflikter. 

Jeg er trænet indenfor forskellige terapeutiske metoder og kan derfor vælge den metode, der passer bedst til dig og til din problemstilling. Jeg arbejder bl.a. psykodynamisk, kognitivt, narrativt og systemisk. 

Uanset hvilken metode, jeg anvender, vil jeg tage udgangspunkt i din problemstilling og det, du kommer med. Det er vigtigt for mig, at du føler dig taget godt imod, og at jeg får en forståelse af dit liv, præcis som det ser ud for dig. Derfra kan vi sammen udforske, hvad der skal til, for at ændre din situation. Mit udgangspunkt er at skabe refleksioner, der kan hjælpe dig, så du kan finde vejen videre i dit liv. 

Jeg tilbyder terapi for voksne og unge fra 14 år. Der er mulighed for online terapi. 

Parterapi

I parterapi er min opgave at hjælpe jer ud af fastlåste mønstre. Vi vil arbejde med jeres forskelligheder og uoverensstemmelser, så I undgår, de bliver til konflikter. Jeg vil invitere jer til at udforske de sårede følelser og umødte behov, der ofte er en del af parforhold i mistrivsel. Mit fokus er at skabe refleksioner, der giver en ny fælles forståelse og nye måder at være i relationen på.  

Kriseterapi

Jeg tilbyder krisehåndtering for private og offentlige virksomheder samt privatpersoner. Er du leder, og står du med en krisesituation, er du velkommen til at ringe, og jeg vil tilbyde dig sparring på din håndtering af situationen. I nogle tilfælde vil det være relevant, at jeg kommer ud og laver en debriefing. Individuelle krisesamtaler kan også være den bedste løsning, hvis kun én er ramt, eller hvis enkelte medarbejdere har brug for yderligere bearbejdning. Ligeledes kan du henvende dig som privatperson, hvis du har været udsat for en traumatisk oplevelse og har brug for hjælp, for at kommer ovenpå igen. 

Bemærk, at jeg ikke har en døgnbemandet krisetelefon, så der henvises til andre udbydere, hvis du ønsker akut hjælp udenfor åbningstiden. 

Supervision

Som supervisor for andre faggrupper fokuserer jeg på at skabe refleksion over de sammenhænge du/I indgår i. Jeg tager udgangspunkt i hver enkelt deltagers ståsted og udfordringer, men vil også invitere jer til at se på, hvordan I er en del af en større sammenhæng, der også påvirker jeres handlinger og forholdemåder. Fokus for supervisionen kan f.eks. være at give nye redskaber til at tackle udfordrende arbejdsopgaver. Det kan være at lette følelsesmæssigt krævende arbejde, eller det kan give ny bevidsthed og nye handlemuligheder i forhold til at beskytte egne grænser i arbejdet. Jeg har fortrinsvist superviseret indenfor det offentlige i børne/unge-, voksen- og ældresektor. 

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation. I supervisionsrummet er det vigtigt for mig at skabe en tryg og struktureret ramme, hvor jeg vil jeg facilitere din refleksion over egen praksis og give dig faglig sparring. Hvis du ønsker det, vil jeg også invitere dig til at være nysgerrig på egen rolle som psykolog – hvornår du påvirkes og de særlige områder, hvor du kommer i spil.

Ledercoaching

Jeg tilbyder ledercoaching til ledere, der ønsker at udvikle sig personligt og professionelt. Ledelsesrollen er for mange ensom og mange ledere går selv med meget komplekse udfordringer i en travl hverdag, hvor de samtidig skal stå til rådighed som sparringspartnere for deres medarbejdere. Ledercoaching giver dig et rum til at stoppe op og reflektere over egen praksis, og det giver dig muligheden for at drøfte de udfordringer, du står med som leder. Mit fokus er at skabe refleksioner, der kan skabe afklaring samt faglig og personlig udvikling. 

Kurser og procesfacilitering indenfor psykisk arbejdsmiljø

Står du med udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø? Det kan være udfordringer i forhold til stress, konflikter, samarbejde, mobning, belastning af følelsesmæssigt krævende arbejdsopgaver eller vold på arbejdspladsen?

Sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst løser behovet eller udfordringerne på din arbejdsplads. Nogle gange vil et kursusforløb kunne give medarbejderne de redskaber, der skal til for at fremme trivslen. Andre gange vil et procesforløb være bedre til at skabe klarhed, forståelse og nye handlemuligheder. 

Min erfaringsmæssige baggrund

Jeg har tilegnet mig mine kompetencer gennem flere års arbejde i privat psykologpraksis, hvor jeg bl.a. har haft klienter gennem sundhedsordninger og sygesikringsordningen. Derudover har jeg i tre år arbejdet ved Center for Seksuelt Misbrugte (CSM), hvor jeg har lavet samtalebehandling og været VISO-specialist. Min erhvervspsykologiske erfaring har jeg bl.a. fra Crecea, hvor jeg i tre år arbejdede som konsulent indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Samtaleterapi har altid været en del af mine arbejdsområder, og jeg har haft supervisionsopgaver i hovedparten af mit virke som psykolog. I den sidste halvdel af mit arbejdsliv har jeg ligeledes tilbudt ydelser indenfor psykisk arbejdsmiljø og lederudvikling. Indenfor de seneste par år, har jeg suppleret mit arbejdsområde til også at omfatte krisehjælp, og jeg har i to år været en del af Aarhus Kommunes psykiske kriseberedskab.  

Kontakt Stine

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 93 85 38 39
E-mail: stinehorsevad@midtbypsykologerne.com