Stressforløb midt i naturen

Midtbypsykologerne er specialister i håndteringen af stress og belastningsreaktioner. Vi hjælper hvert år mange mennesker tilbage til et liv med overskud og livskvalitet. Vi har udviklet et naturterapeutisk behandlingstilbud, fordi vi tror på, at vi derved kan opnå en ekstra positiv effekt på vores stressbehandling.

DR´s tv-læge Peter Qvortrup Geisling har skrevet bogen Natur på recept, hvor han argumenterer for at løsningen på mange forskellige helbredsmæssige udfordringer kan ligge lige udenfor.

Vi mennesker er skabt til at opholde os i naturen, fordi vi er natur. Naturen stiller
ikke krav og den sætter ikke menneskers nervesystem på overarbejde. Naturen
øger tværtimod spontant livsglæde, fordybelse og giver ro i krop og sind, og
bidrager således til, at vores hjerner får det bedre og finder tilbage i balance.

Forskning i naturterapi viser, at naturen har positive effekter så som:

  • Lavere mængder stresshormon i kroppen
  • Roligere hjerterytme og blodtryk
  • Stærkere immunsystem
  • Forøgede niveauer af serotonin og dopamin i hjernen. Serotonin og dopamin har bl.a. stor indflydelse vores humør og overskud samt reguleringen af appetit, søvn og hukommelse

 • Tanketempoet reduceres. Vi får overskud til at håndtere vores udfordringer i et mere konstruktivt lys. Det giver muligheder for at udvikle mere konstruktive handlemuligheder i privat- og arbejdsliv
 • Nervesystemet falder til ro. Det reducerer bekymring, frustration og angst

Lytteøvelsen

Det kan være svært at stille ind på naturens lyde. Vi er vant til støj -selv når vi er tavse støjer tankerne ofte i vores hoveder. Når der er stilhed udefra, og vi ønsker at holde en pause, kan vi længes efter at der også bliver stille indeni. Vi kan ikke slukke vores tanker hvor gerne vi end vil, men vi kan arbejde med hvad vi giver vores opmærksomhed. Her er en lille øvelse til at flytte fokus fra den indre støj:

Sæt dig på en uforstyrret plet i skoven, ved havet, i parken eller hvor du kan finde natur.

 1. Sæt farten ned – Mærk din tyngde på underlaget. Luk gerne øjnene hvis det opleves behageligt eller fikser blikket på ét sted. Giv dig god tid – Det tager tid at sænke tempoet og flytte fokus væk fra den indre støj.
 2. Fokuser på dit åndedræt. Hvis bekymrende tanker dukker op, lader du dem passe sig selv, og flytter fokus over på åndedrættet- Koncentrer dig om at trække vejret dybt. Når du ånder ud, lader du alle distraktionerne træde i baggrunden.
 3. Lyt i alle retninger. Læg mærke til de lyde der er omkring dig. Vinden i træerne, en billes puslen i bladene, fuglenes fløjt, bølgernes brusen. Læg mærke til hvordan du ved at lytte til naturens lyde kan komme til stede, og lade den indre støj træde i baggrunden. Prøv at lade naturens lyde træde mere og mere i forgrunden.
 4. Øv dig på at lytte opmærksomt. Jo mere intenst du lytter, jo mere vil de naturlige lyde tage dit fulde fokus, og have en beroligende effekt på din indre tilstand. Hvis du bliver trukket tilbage i din indre støj, og det gør vi, så læg blot mærke til det, og ret igen din opmærksomhed ud på naturens lyde omkring dig

Du kan tage nærværet med dig til resten af dagen. Øv dig gerne på at tage din oplevelse i naturen med ind i din hverdag, og øv dig på at flytte fokus til lydene omkring dig, og derved flytte fokus væk fra den indre støj i form af stressende eller bekymrende tanker. Nærværet kan være din måde at holde en pause på.

Hvem er vi:

Forløbet ledes af Metha Kildegaard og Mette Løkke. Metha er psykolog og Mette er fysioterapeut og mindfulness instruktør. Begge har arbejdet med forebyggelse og behandling af stress gennem en længere årrække, og er inspireret af hvordan vi kan inddrage naturen både i det forebyggende og behandlende. Vi tilbyder højt specialiseret viden og vægter en god relation til kursisterne. Hos os er der plads til både eftertænksomhed, læring og et godt grin.

Metoder:

Vi bruger naturen som en del af behandlingen på baggrund af, at forskning viser at naturen i sig selv rummer helende kræfter. Samtidigt er vi inspireret af de nyeste strømninger indenfor kognitiv adfærdsterapi, der er dokumenteret virksom overfor en lang række problematikker. I kognitiv adfærdsterapi undersøger og udfordrer man tankemønstre og øver nye handlinger. Vi har stærkt fokus på, at kursisten tilegner forståelse for egen situation samt får konkrete virksomme kompetencer til at overvinde stress samt kompetencer til at forebygge fremtidig stress. Vi kombinerer det bedste fra begge verdener og bruger naturen som scene og medspiller til at støtte vores kursister i at forholde sig til tanker, følelser og kropslige reaktioner på nye måder.

I forløbet vil vi arbejde omkring følgende temaer:

 • Hvad er stress?
 • Identifikation af stressorer og prioriteter
 • Stresshåndteringsredskaber
 • Kend dit nervesystem
 • Menneskets udvikling over tusindvis af år
 • Vejrtrækning og kropsbevidsthed
 • Opmærksomhedstræning
 • Håndtering af bekymringstanker
 • Mindfulness i naturen
 • Øvelser og aktiviteter i naturen som skaber velvære, kompetencer og virker stressreducerende
 • Implementering af de nye kompetencer i både privatlivet og arbejdslivet
Tilmeld dig her

Kursusform

Gruppe på max 8 deltagere
6 gange á 2 timer

Næste gang

Den 8. marts 2021

Tidspunkt

mandage 14.00 -16.00

Pris

Kr. 3.500,-

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os