Lissen Tønnies

Autoriseret Psykolog

Autoriseret psykolog og godkendt specialist i klinisk neuropsykologi med børn og unge og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Kontakt Lissen

Baggrund & Ydelser

Mit grundlæggende menneskesyn er, at vi alle gør det bedste, vi kan (inspireret af Ross Green). Jeg er ligeledes overbevist om, at man, hvis man ønsker at skabe udvikling hos den enkelte, bliver nødt til at møde det enkelte menneske, dér hvor det er (inspireret af Kierkegaard) og have øje for det enkelte individs ressourcer og udviklingsmuligheder. Jeg mener, at vi alle er lige meget værd, og alle ikke bare har ret til at være til stede i verden, men har ret til at være en del af verden og de fællesskaber, der eksisterer heri.

Kompetencer og erfaring

Jeg har specialiserede kompetencer inden for angst, autisme, ADHD, stress og stresshåndtering (uddannet Atlass-instruktør), søvn, udadreagerende adfærd og konflikthåndtering.

Jeg har flere års erfaring med arbejdet med børn og unge, deres familier og deres øvrige netværk. Jeg har arbejdet som psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien (2011-2012) og på en specialskole for elever med autisme og/eller svær ADHD (2012-2021). Jeg har været forskningsassistent på Aarhus Universitet hos en ph.d studerende med fokus på autisme og sprog, og jeg har været testleder hos Pearson Assessment i forbindelse med standardiseringen af WISC-IV. Jeg har ligeledes arbejdet som lærervikar, pædagogvikar og pædagogmedhjælper på diverse specialiserede institutioner for børn og unge med autisme og/eller ADHD.
Jeg er VISO-specialist inden for børn og unge med svære psykiske vanskeligheder.

Tilgang

Jeg arbejder ud fra en systemisk tilgang, der har øje for, at vi alle er forbundet med hinanden – et menneskes muligheder for trivsel og udvikling er dybt afhængige af personerne i individets system. Med mit udgangspunkt i den specialpædagogiske praksis og en neuropsykologisk referenceramme mener jeg at kunne yde kvalificeret rådgivning til og behandling af børn/unge/voksne og deres familier og netværk.

Kontakt Lissen

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 30410174
E-mail: lissen@midtbypsykologerne.com