Velkommen til MidtbyPsykologerne

Hos Midtbypsykologerne er der plads til forskellighed, humor og udvikling. Det er vigtigt for os, at her er rart at komme, og at der er en afslappet stemning omkring den terapeutiske proces. Vi har stor respekt for det enkelte individ og de problemstillinger, du ønsker bearbejdet.

Vi hjælper dig gerne med de udfordinger du måtte stå overfor og vi har kompetencer inden for:

Når du kontakter os vil vi matche din forespørgsel med den psykolog, der har størst viden og erfaring på netop det område. Klinikkens psykologer er alle autoriserede og erfarne og hovedparten har mindst en efteruddannelse ligesom flere er godkendte specialister. 

Klinikken er godkendt som leverandør til socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Klinikken leverer rådgivning på børn- og ungeområdet ved svære og komplekse sager.

Vi tilbyder højt kvalificeret behandling og udredning både for børn og voksne

Sådan arbejder vi

Moderne Kognitiv terapi

Kognitiv terapi anses som en af de mest effektive og veldokumenterede tilgange til behandling af de fleste psykiske problematikker, og er på den baggrund den anbefalede tilgang i hovedparten af sundhedsstyrelsens referenceprogrammer for psykolog behandling. I kognitiv terapi arbejder klienten og terapeuten sammen om at identificere negative tanke- og handlemønstre, der spænder ben for at leve det liv du gerne vil. I terapien lærer du, at identificere uhensigtsmæssige tanke- og handle mønstre, og får en række konkrete redskaber til at udfordre og ændre disse og i stedet fokusere på det, der er værdifuldt i dit liv. 

Kognitiv adfærdsterapi er som udgangspunkt en korttidsbehandling hvilket i de fleste tilfælde vil betyde 6-12 samtaler alt efter den problemstilling, du ønsker hjælp til. Vi er meget opmærksomme på, at en væsentlig del af terapi er dit eget arbejde mellem sessionerne. Du vil derfor sammen med psykologen aftale hvordan du bedst kan afprøve de konkrete redskaber, der arbejdes med i din hverdag.

Ved Midtbypsykologerne har vi stor erfaring også med de nyere strømninger inden for kognitiv adfærdsterapi som ACT, Compassion fokuseret terapi og meta-kognitiv psykologi. 

ACT

ACT står for A(cceptence) C(ommitment) T(herapy). I ACT arbejder man med ikke at forholde sig til indholdet i tankerne men i stedet forholdet til tankerne. Sideløbende sættes der fokus på, hvad der er værdifuldt for dig –hvad der skaber mening og formål med livet – noget der måske(sandsynligvis) er blevet forsømt på grund af de psykiske problemstillinger du kæmper med.

Compassion focused terapi

Compassion focused terapi er som ACT også en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi, som en metode til at opnå en større tilfredshed med dig selv og dit liv. Compassion defineres som din evne til at være sensitiv overfor din egen (og andres) lidelse med henblik på at lindre den. Compassionfokuseret terapi er især gavnlig for dig, der har været udsat for omsorgssvigt, et stort forventningspres eller megen kritik fra de nære omsorgspersoner. Sådanne oplevelser kan føre til selvkritik, skam, vrede og/eller angst.

Du er meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende, og lad os hjælpe dig med at vurdere hvordan vi hjælper dig bedst muligt.

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os