Parterapi
Parterapi kan være en god investering

Glemmer I at sætte pris på og bruge tid på hinanden? Er gnisten forsvundet og kærligheden væk eller sat på stand by?

Har I ladet parforholdet stå bagerst i køen, og glemt hinanden på grund af travlhed på arbejde og praktiske opgaver i derhjemme. Har I været belastet af stress, børn, livskriser eller sygdom, kan det have en belastende indflydelse på parholdet og så er det tid til at investere energi, tid og opmærksomhed.

Dialogen og samarbejdet er ofte fastlåst, vanskelig eller ophørt, når vi møder parrene i starten af terapien.
Temaer i parterapien er ofte: savn efter nærhed, opmærksomhed og kærlighed, sexliv, bebrejdelser, manglende anerkendelser og opmærksomhed, Jalousi og sårede følelser. Tanker omkring skilsmisse hos den ene eller begge partnere,

Parterapien giver mulighed for at arbejde konstruktivt og overvinde problemer. Partnerne får ro og tid til at sætte ord på frustrationer ønsker og behov. Det at blive forstået og anerkendt medfører ofte, at parterne opstarter et samarbejde mod et samliv med større livskvalitet, glæde, forståelse af den andens kærlighedssprog / ønsker samt mere fysisk og psykisk nærhed.

Mange er gode til at passe på arbejdet

Mange er gode til at passe på arbejdet, pleje venskaber. Midt i hverdagen glemmer vi at pleje parforholdet. Det gode parfold er en relation som skal dyrkes og vedligeholdes, ligesom alt andet. Hvis vi holder op med at tale om vores samliv – de gode som de svære ting – risikere vi at blive fremmede for hinanden. Nogle mener, at måden vi beskriver vores samliv på er afgørende for om vi bliver sammen. I parterapien bliver I opmærksomme på mønstrer og nye handlemåder i parforholdet. Når først vi bliver opmærksomme på, hvordan vi påvirker hinanden, kan vi begynde at ændre måden, vi kommunikerer på. I parterapien bliver det ofte tydelig, at den manglende opmærksomhed parret har på hinanden skyldtes travlhed og andre udfordringer i livet.

Et velfungerende parforhold påvirker vores livskvalitet, det kan også påvirke vores fysiske helbred. Forskning viser påvirkes af om vores partner er glad eller ulykkelig. Mennesker med en partner i mistrivsel har flere fysiske skavanker end dem som har en glad partner. Mennesker som lever lykkeligt sammen lever ifølge forskning længere og har generelt et bedre helbred. Det betyder således både noget for livskvaliteten og sundheden og man investere i sit parforhold.

Thomas Nielsens bog; kærlighed og parforhold under forskerne lup, påviser at en af de vigtigste ingredienser i et velfungerende og glad parforhold er at man gør sig umage for hinanden. Det betyder, at man er positiv, tager hensyn og lytter til hinanden. Det kan vælte og forstyrre et parforhold herunder intimitet og tryghed, hvis amn grundet for eksempel travlhed ignorere hinanden. Hvis for eksempel den ene kommer hjem efter positive oplevelser og den anden oplever at parteren virker ligeglad og uengageret,
Forskningen viser, at det er vigtigt at man skilter med sit parforhold og viser sin kærlighed til omverdenen. Det har vist sig meget vigtigt for tilfredsheden i parforholdet at man proklamerer en vi enhed til omverdenen. Det giver en fælles tryghed at være valgt og anerkendelse betyder meget for mennesker. At være fælles om det praktiske en eller anden grad er ligeledes bestyrkende for parforholdet. Det giver en følelse af at være respekteret, når begge partere oplever at den anden bidrager.

Forskningen viser endvidere, at det er vigtigt for parholdet at vi har lyst til at lære vores partners venner og familie at kende. Det anser de fleste som positivt for parforholdet .

Derudover er det vigtigt, at vi til en vis grad har samme interesser, livsstil og værdier samt at vi føler en intimitet, så vi føler os trygge til at vi tør åbne os følelsesmæssigt overfor hinanden.

De fem kærlighedssprog

De fem kærlighedssprog af Gary Chapman forklarer, at vi har forskellig kærlighedssprog . Dit kærlighedssprog kan være lige så forskelligt fra din partners, som kinesisk er fra dansk er budskabet i bogen. Der findes fem forskellige kærlighedssprog, der dækker over fem forskellige måder at vise kærlighed på og tage kærlighed ind på. Vi har alle er af disse sprog som vores primære sprog, altså det sprog, vi forstår bedst og holder mest af.

1. Anerkendende ord

Her vil det være afgørende ofr din partner at modtage anerkendende ord fra dig for at føle sig sikker og elsket af dig.
Hvis du har en tendens til at være kritisk, kan du sårer din partner uden at du er bevidst om det, er du ved at ødelægge dit parforhold og din partner vil måske trække sig. Fokusere på det bedste ved din partner og fortæl det til ham/hende. Prøv det mindst to gange om ugen, at rose din partner, Det er en kendsgerning at modtager vi anerkendelse, er vi langt mere tilbøjelige til at gøre gengæld og rette opmærksomhed mod partneren og gøre noget som denne sætter pris på.

2 Tid til hinanden

Taler din partner kærlighedssprog nummer to, vil det være betydningsfuldt for din partner, at I bruger tid på hinanden. Her er det afgørenden at du tydeligt viser, at du prioterer, at der er tid til din partner. Et godt råd vil være, at du planlægger og ligger tid sammen i jeres kalendere. Arrangere en frokost i byen eller fx en gåtur.

3. At modtage gaver

Her vil gaver være det vigtigste. Gaver er synlige symboler på kærlighed. Og for nogle mennesker er synlige symboler på kærlighed meget betydningsfulde.

Et godt råd her, er at være bevidst om at alt hvad du giver, bliver modtaget som et udtryk for din kærlighed.

4. Tjenester

Din partner med dette kærlighedssprog oplever at de tjenester du gør for ham/hende er helt afgørende for, hvor højt han eller hun føler sig elsket.

Du skal ikke forvandle dig til din partners tjener. Men vær opmærksom på, at selv små tjenester kan have stor betydning for din partners følelse af at være elsket. For din partner kan det være helt afgørende, at du fx tager opvasken eller simpelthen siger”hvad kan jeg hjælpe dig med.” dette kan være mere bekræftigende end nok så mange jeg elsker dig.

5 Fysisk berøring

Taler din partner kærlighedssprog fysisk berøring, er fysisk kontakt vigtigt. Et kys, en omfavelse, holde i hånd, samleje. Uden dette føler din partner sig ikke elsket.

På www.kærlighedssprog.dk kan du og din partner teste jeres kærlighedssprog

Spørg dig selv:

  1. Hvad sårer dig mest af det, din partner gør eller undlader at gøre. Det modsatte af det som sårer dig mest er sandsynligvis dit kærlighedssprog.
  2. Hvad har du oftest bedt din partner gøre. Det du oftest har bedt om; er ofte dit kærlighedssprog og det som gør, at du føler dig mest elsket.
  3. Hvordan giver du oftest udtryk for din kærlighed til din partner? Den måde du viser kærlighed på, er typisk dit kærlighedssprog og viser dig hvordan, du føler dig mest elsket.

En fuldt kærlighedsbeholder afspejler sig i hvor godt parterne har det med hinanden. En tom kærlighedsbeholder skaber tristhed og mistrivsel. Sørg for at fylde din partners kærlighedsbeholder op med deres eget kærlighedssprog ofte vil vi have lyst til at give partneren vores eget kærlighedssprog. Det virker desværre ikke. Nogen gange har vi glemt hvad der skal til for hvad der skal til for at vi føler os elsket. Gå tilbage til din forelskes perioder; Hvad kunne jeg bedst lide ved min partner dengang, Hvad ville min ideelle partner gøre. Vær bevidst om at fortælle din partner hvad der er dit kærlighedssprog. Det som gør at du føler dig elsket. Vær nysgerig på hvilket kærlighedssprog din partner holder af. I terapien oplever parterne magi når de oplever deres kærlighedsbeholder bliver fyldt op.

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os