Vejlederuddannelse

Midtbypsykologerne tilbyder en spændende og intensiv vejlederuddannelse med afsæt i moderne Kognitiv adfærdsterapi med fokus på ACT, Compassion fokuseret terapi og metakognitive teknikker. 

Målgruppen

Fagfolk, herunder lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre, der arbejder med unge eller voksne med behov for ekstra støtte. Du ønsker at udvikle dine færdigheder og opnå redskaber til at skabe forandring og forbedre relationen til borgeren på en mere bevidst måde.

Indhold

Introduktion til moderne Kognitiv adfærdsterapi

Vi starter med en introduktion til moderne Kognitiv adfærdsterapi og ACT. Her vil du lære de grundlæggende principper om samspillet mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser, adfærd og opmærksomhed. Vi vil arbejde med at udfordre tanker og accept af det, man ikke kan ændre.

Den motiverende samtale

I dette modul vil vi fokusere på den konstruktive og anerkendende samtale. Vi vil arbejde med relationsdannelse og sokratisk dialog, og vi vil give dig redskaber til at opsætte delmål og mål i den målrettede samtale.

Angst

I dette modul vil du lære mere om angst, herunder de forskellige typer af angst og deres udtryk. Du vil lære, hvordan du kan hjælpe mennesker med angst til at hjælpe sig selv.

Lavt selvværd

I dette modul vil du lære mere om lavt selvværd og symptomerne herpå. Vi vil arbejde med konsekvenserne af lavt selvværd og give dig redskaber til selvværdstræning.

Depression

Her vil du lære mere om, hvad en depression er, og hvilke symptomer der kan være forbundet med en depression. Vi vil give dig redskaber til at hjælpe mennesker med depression til at hjælpe sig selv.

Stress

I dette modul vil du lære mere om langvarig stress og symptomerne herpå. Vi vil arbejde med, hvordan stress påvirker hverdagen, og give dig redskaber til at håndtere stress.

Opmærksomhedsforstyrrelse

Her vil du lære mere om ADD/ADHD og hvordan det kommer til udtryk i hverdagen. Vi vil give dig redskaber til at hjælpe mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser til at hjælpe sig selv.

Autisme

Her vil du lære mere om autisme og hvordan det kommer til udtryk i hverdagen. Vi vil give dig redskaber til at hjælpe mennesker med autisme til at hjælpe sig selv.

Konflikthåndtering

Vi vil fokusere på konstruktiv grænsesætning, og hvad der sker i hjernen ved konflikt. Vi vil give dig redskaber til konflikthåndtering og -nedtrapning.

Mindfulness

Du vil blive introduceret til Mindfulness meditation som teknik og som måde at være i verden på. Du vil lære at hjælpe andre til selvberoligelse og accept og øget bevidsthed omkring tanker som tanker.

Underviser

Stine Hæk er primære underviser på uddannelsen. Stine er psykolog og specialist i psykoterapi og en dygtig praksisrettet formidler. Hun er desuden forfatter og udvikler af Tanketrænerne, et undervisningsmateriale rettet mod at arbejde med unges psykiske trivsel. Der lægges i forløbet vægt på at tonen er varm og respektfuld, så vi sammen sikrer de bedste forudsætninger for at blive klogere og skabe udvikling. 

Pris:

Uddannelsen strækker sig over et år med 6 moduler af to dages varighed Pris 24200 kr. ekskl. Moms

Frokost og kursusmaterialer er inkluderet i prisen Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere information!

 

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til os