Mentoruddannelse

Midtbypsykologerne tilbyder Mentor/vejleder/rådgiver uddannelsen ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode.

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi
• Kognitiv adfærdsterapi – Forståelse for grundprincipperne den kognitive diamant – samspillet mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd
• At udfordre tanker

Den motiverende samtale
• Kort introduktion til personlighedstyper
• Den konstruktive / anerkendende samtale
• Relationsdannelse
• Sokratisk dialog
• Den målrettede samtale – opsætning af delmål og mål

Angst
• Hvad er angst
• Forskellige former for angst og symptomer herpå
• Redskaber til håndtering af angst
• Hvilke tilbud er der til mennesker med angst

Depression
• Hvad er en depression og symptomer herpå
• Redskaber til håndtering af depression
• Hvilke tilbud er der til mennesker med depression

Stress
• Hvad er langvarig stress og symptomer herpå
• Hvordan påvirker stress i hverdagen
• Redskaber til at håndtere stress

ADHD/ADD
• Hvad er ADD/ ADHD og symptomer herpå
• Hvordan påvirker ADHD / ADD den unges hverdag
• Redskaber og skemaer til håndtering af ADD/ADHD
• Hvilke tilbud er der til mennesker med ADD/ADHD

Lavt selvværd
• Hvad er lavt selvværd og symptomerne herpå
• Konsekvenser af lavt selvværd
• Redskaber til selvværdstræning

Konflikthåndtering
• Konstruktiv grænsesætning
• Hvad sker der i hjernen ved konflikt
• Konflikthåndtering / nedtrapning

Mindfulness meditation
• Kort introduktion til Mindfulness meditation
• Selvberoligelse
• Øget bevidsthed omkring tanker som tanker

Misbrug
• Hvordan alkohol og stoffer påvirker
• Hvordan hjælper man
• Introduktion til tilbud i det offentlige

Uddannelsen strækker sig over et år med 7 moduler af to dages varighed

Pris 19.200 kr. ekskl. Moms

Frokost og kursusmaterialer er inkluderet i prisen
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Vi tilbyder også at tilpasse uddannelsen efter behov således at det er udvalgte moduler fra ovenstående program og eventuelt andre erstatnings moduler efter aftale.

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til Stine