Psykologisk undersøgelse og udredning af børn, unge og voksne

Ønsker du en dybere viden om, hvordan din eller dit barns/unge menneskes hjerne fungerer, og hvilke interventioner, der eventuelt kan være med til at give de bedst mulige udviklingsmuligheder, kan det være en mulighed at få lavet en psykologisk undersøgelse. Der er aktuelt ofte lang ventetid på en psykologisk pædagogisk vurdering (PPV) hvis dit barn mistrives eller har svært ved indlæring. Vi kan tilbyde at udarbejde en PPV med beskeden ventetid.

Formål

Formålet med en psykologisk undersøgelse er at belyse og beskrive udfordringer, ressourcer og funktionsniveau. Vi lægger stor vægt på at den viden der indhentes igennem testen formidles i hverdagssprog og følges op med anbefalinger til fremtidig indsats det være sig behandlingsmæssige eller pædagogiske tiltag. Formålet kan også være blot at belyse individets begavelsesniveau, f.eks. ved antagelse om høj begavelse.

Proces

En psykologisk undersøgelse består typisk af ét eller flere af følgende elementer: intelligenstest, andre kognitive tests, spørgeskemaer, interviews og observation. Ønskes en egentlig diagnostisk udredning etablerer vi, såfremt dette ønskes og vurderes relevant, kontakt til og samarbejde med en psykiater. Vi prioriterer hurtig opstart og hurtig proces. På børneområdet har vi samarbejde med Kirsten Brorson Petersen i Vejle.

Klinikken tilbyder også psykologisk profil og personlighedstest både i forbindelse med selvudvikling og ledercoaching.

Kontakt os

Kontakt klinikken nærmere for at aftale nærmere i forhold til formålet, processen, omfang og pris.

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til os