Børn & Unge

Børn går naturligt gennem forskellige faser, hvor de er mere ængstelige, optaget af døden. De bliver udfordret og kede af tab af bedsteforældre eller forældres skilsmisse. Men når ængsteligheden, vreden eller tristheden tager over, og forstyrrer barnet i hverdagens aktiviteter som leg, skole og søvn kan det være relevant at søge hjælp til at tackle dette.

Teenageårene er for mange unge en turbulent periode med store følelsesmæssige udsving og udfordringer, som en naturlig del af at blive voksen. En del unge oplever, at udfordringerne bliver så store, at de får behov for professionel hjælp til at håndtere det, og komme godt videre. Vi tilbyder livsvejledning og redskaber til at tackle problematikker som lavt selvværd og svært ved at finde sin egen rolle i tilværelsen. Unge kan også udvikle mere alvorlige problematikker som angst, tristhed/depression, krisereaktion, sorg eller selvskade.

Vi vil altid forsøge at inddrage forældrene i størst mulige omfang, da det jo oftest er jer, der skal arbejde videre sammen med barnet/den unge hjemme. Jo mindre barnet er, jo tættere vil samarbejdet typisk være. Ved mindre børn vil forældrene ofte deltage en betydelig del af samtalen. Samtidigt er det vigtigt, at respektere, at barnet/den unge får et fortroligt rum ved psykologen, hvor de frit kan tale om det, der fylder for dem. Vi sætter en ære i, at skabe en tryg atmosfære, hvor barnet/den unge føler sig set og hørt, og får mod til at arbejde med de problematikker, der forstyrrer deres liv. Klinikkens tilgang til behandling af børn og unge er primært kognitiv adfærdsterapi, da vi mener det er vigtigt, at barnet/den unge opnår konkrete redskaber til at skabe forandringer i hverdagen ofte sammen med forældrene.

Ved Midtbypsykologerne har vi specialiseret os i terapi til børn og unge. Vi har gennem en længere årrække været tilknyttet Silkeborg Kommunes indsats for unge på ungdomsuddannelser som handelsskolen, SOSU, teknisk skole og Produktionsskolen.

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til Stine