Børn & Unge

Børn går naturligt gennem forskellige faser, hvor de er mere ængstelige, optaget af døden eller mere optagne af hvad andre tænker om dem. De bliver naturligt udfordret og kede af tab af bedsteforældre eller forældres skilsmisse mv.  Men når ængsteligheden, vreden eller tristheden tager over, og forstyrrer barnet/den unge i hverdagens aktiviteter som leg, skole, søvn og ikke mindst det sociale liv kan det være relevant at søge hjælp til at tackle dette.

Teenageårene er for mange unge en turbulent periode med store følelsesmæssige udsving og udfordringer, som en naturlig del af at blive voksen. En del unge oplever, at udfordringerne bliver så store, at de får behov for professionel hjælp til at håndtere det, og komme godt videre. Vi tilbyder livsvejledning og redskaber til at tackle problematikker som lavt selvværd og svært ved at finde sin egen rolle i tilværelsen. Unge kan også udvikle mere alvorlige problematikker som angst, tristhed/depression, krisereaktion, sorg eller selvskade.

Ved Midtbypsykologerne har vi specialiseret os i livsvejledning og terapi til børn og unge, og er stolte af at kalde os Silkeborgs børn- og ungehus, hvor vi tilbyder højt kvalificeret behandling og udredning af børn- og unge såvel i gruppe som individuelt. 

Klinikken er godkendt som leverandør til socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Klinikken leverer rådgivning på børn- og ungeområdet ved svære og komplekse sager.

Vi vil altid forsøge at inddrage forældrene i størst mulige omfang, da forældrene typisk er de vigtigste i barnets liv, og det er jer, der skal arbejde videre sammen med barnet/den unge hjemme. Jo mindre barnet er, jo tættere vil samarbejdet typisk være. Ved mindre børn vil forældrene ofte deltage en betydelig del af samtalen. Samtidigt er det vigtigt, at respektere, at barnet/den unge får et fortroligt rum ved psykologen, hvor de frit kan tale om det, der fylder for dem.

Vi sætter en ære i, at skabe en tryg atmosfære, hvor barnet/den unge føler sig set og hørt, og får mod til at arbejde med de problematikker, der forstyrrer deres liv. Klinikkens tilgang til behandling af børn og unge er primært moderne kognitiv adfærdsterapi, da vi mener det er vigtigt, at barnet/den unge opnår konkrete redskaber til at skabe forandringer i hverdagen sammen med deres voksne.

 

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Kontakt os