Forløb for unge med eksamensangst

Det er helt naturlig at være anspændt og nervøs inden vigtige fremlæggelser og eksaminer, men for en del mennesker bliver nervøsiteten erstattet af præstations- eller eksamensangst, der kan blive så voldsom, at man præsterer langt dårligere end man ellers ville have gjort. Samtidigt kan angsten være så ubehagelig, at man måske endda overvejer at droppe ud af sin uddannelse eller må gå til sygeeksamen.

Midtbypsykologerne tilbyder et kursusforløb rettet mod eksamensangst. I forløbet vil du lære om angstens mekanismer og få konkrete redskaber til at bekæmpe angsten, så den ikke får lov at ødelægge eksaminer og prøver for dig. Gruppen mødes 4 gange af 1½ time i vores kursuslokaler, og der vil max være 6 deltagere. Vi anbefaler, at du starter op på kurset senest to måneder inden eksamen, så du har tid til at øve de strategier du lærer.

Pris: 2.800 kr. (inkl. materialer)

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Kontakt os