Henriette Mundbjerg Kristensen

Specialkonsulent

Jeg er uddannet lærer og supervisor og arbejder til daglig på en skole for børn/unge med autismespektrumsforstyrrelse, ADHD og andre tillægsdiagnoser.

Kontakt Henriette

Baggrund & Ydelser

Jeg er uddannet lærer og arbejder til daglig på en skole for børn/unge med autismespektrumsforstyrrelse, ADHD og andre tillægsdiagnoser. De sidste 20 år har jeg har arbejdet indenfor specialområdet og sideløbende taget en del efteruddannelser.

Jeg arbejder ud fra en filosofi om, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Det betyder, at mit arbejde er centreret om, hvilke rammer vi som voksne i skolen, i institutionen og i hjemmet stiller op for barnet/den unge, så de kan gøre det rigtige. På den måde har vi voksne ansvaret for barnets/den unges adfærd, og hvis vi ønsker en forandring, er vi nødt til at kigge på rammerne og kravene. Når rammerne og kravene er tilpasset, kan barnet/den unge lettere vælge at gøre det rigtige, blive tryg, udvikle sig, komme i trivsel og blive livsduelig.

I min faglighed er jeg også rundet af den narrative tilgang. Her har jeg fokus på at få ligevægt i de udfordringer og ressourcer, vi som mennesker har. Vi skal tage os af udfordringerne, men også have fokus på det vi kan, ved og vil. Der er altid mere at fortælle, og vi skal være gode til at lytte til det usagte og forstørre de ressourcer, som alle mennesker har uanset handicap. Vi skal have fokus på hele historien for at skabe grobund for udvikling.

Når jeg møder et barn/en ung er jeg derfor meget grundig i min analyse og vurdering af situationen. Jeg bruger psykologernes screeninger til at kortlægge, hvilke udfordringer der er tale om. Dette er mit afsæt for gennem   specialpædagogikken at kompensere for vanskelighederne på den måde, der giver mening for den enkelte.

Jeg kan tilbyde jer at hjælpe med indretningen af en hverdag, så den bliver mere overskuelig for et barn/ung med en diagnose indenfor autismespektret, ADHD eller andre lidelser, der giver overbliksvanskeligheder. Indsatsen vil være i forhold til håndteringen af hverdagens lavpraktiske udfordringer. Det kan være struktur og planlægning eller konflikter i hjemmet. Det kan også handle om mangel på fremmøde i skole eller institution. Sammen vil vi se på de hjælpemidler, herunder de digitale, der er til rådighed, og som kan give mening i jeres hverdag. Det kan ofte være en fordel, at jeg kommer hjem til jer, så vi sammen kan se på de rammer, I allerede har sat op for jeres familie.

Jeg tilbyder

  • hjælp med indretningen af en hverdag, så den bliver mere overskuelig for et barn/ung med en diagnose indenfor autismespektret, ADHD eller andre lidelser, der giver overbliksvanskeligheder
  • hjælp til struktur og planlægning eller løsning af konflikter i hjemmet. Det kan også handle om mangel på fremmøde i skole eller institution.

Kontakt Henriette

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 29620302
E-mail: henriette@midtbypsykologerne.com