Kognitiv efteruddannelse

Vi tilbyder et 18 måneders forløb i kognitiv adfærdsterapi for psykologer på vej mod autorisation. Forløbet består af 6 kursusdage, samt 40 timers supervision i gruppe

Kursusdel:

Målgruppe : Kursusdelen af forløbet retter sig mod behandlere, der ønsker grundlæggende viden om kognitiv adfærdsterapi også de nyere strømninger inden for tilgangen.
Indhold : På kurset introduceres kursisten til den kognitive grundmodel samt grundmetoder og teknikker. Kursisten vil stifte bekendtskab med et bredt udsnit af kognitive og adfærdsterapeutiske virkemidler.
Kurset sigter mod at kursisten opnår praktiske færdigheder i anvendelsen af kognitiv adfærdsterapi.
Varighed : 6 dage fordelt på 3 moduler
Underviser : Stine Hæk, autoriseret psykolog, kognitivt efteruddannet med solid erfaring fra psykiatrien samt privat praksis.
Sted : Midtbypsykologernes moderne kursuslokale
Pris: Uden supervisionsdelen 9.900,- + moms Inkl. materialer.

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Supervision:

Supervisonen strækker sig over 12 måneder, så der sikres mulighed for, at implementere de tillærte strategier i praksis. Hver supervisionsgang strækker sig over tre timer. Der stiles mod 5 kursister i hver gruppe. Der superviseres ud fra den kognitivt adfærdsterapeutiske tilgang.
Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i praksis. Supervisionen tager afsæt i deltagernes fremlagte problemstillinger fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på anvendelse af kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker herunder caseformulering, forhold omkring alliancen mellem terapeut og patient samt terapeutens reaktioner.

Pris: 16.000 kr. ved 5 deltagere.

Pris for samlet forløb 22.500 kr. pr. deltager (+ moms for kursusdelen)

Ønskes der et individuelt tilpasset forløb er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Kontakt os