Louise Hykkelbjerg Jensen

Autoriseret Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og autoriseret fra dansk psykolog nævn.

Kontakt Louise

Baggrund & Ydelser

Min psykologfaglige erfaring er primært fra den ambulante psykiatri, hvor jeg har arbejdet med børn, unge og voksne med krise- og belastningsreaktioner. Derudover har jeg arbejdet med angstlidelser, depression og selvskade-problematikker. Jeg har desuden en del erfaring med samtaleforløb tilpasset mennesker med autismespektrumforstyrrelser (særligt Aspergers syndrom), ADHD, samt mennesker med begavelsesmæssige udfordringer.

Jeg tager altid udgangspunkt i den konkrete problemstilling, når jeg tilrettelægger et forløb, men jeg bruger primært teknikker fra kognitiv adfærdsterapi (KAT), samt acceptance and commitment therapy (ACT).

Jeg tilbyder:

– Terapi til børn, unge og voksne
– Terapi ved krise- og belastningsreaktioner.
– Angstbehandling ved enkeltfobier, socialfobi, agorafobi, panikangst, sygdomsangst, generaliseret angst og OCD
– Depressionsbehandling
– Screening for psykiatriske lidelser
– Internetbaseret terapi
– Rådgivning til pårørende ved ovenstående problemstillinger
– Udover at tilbyde terapi på dansk, kan jeg også tilbyde terapi på tysk, da jeg tidligere har boet i Østrig. Derudover har jeg også erfaring med at tilbyde terapi på engelsk.
 

Krise og belastningsreaktion:

Nogle gange slår livet knuder. Det kan skyldes pludseligt opståede hændelser (fx ulykker eller dødsfald), der kan udløse en form for krisereaktion, eller længevarende belastninger (fx mobning eller skilsmisse), som kan føre til belastningsreaktioner.

Uanset årsagen vil en krise- eller belastningsreaktion kunne påvirke forskellige aspekter af din hverdag. Det kan blandt andet have indflydelse på din søvn og appetit, skabe negative tankemønstre og intense følelser, påvirke humør, temperament og relationer til andre. Nogle mennesker oplever også selvmordstanker eller trang til selvskade.
 
I tiden efter kan jeg hjælpe dig med at skabe overblik over din situation, så du kan blive opmærksom på, hvor der er handlemuligheder, der kan hjælpe dig med at genvinde kontrollen og få overskuddet tilbage. Sammen finder vi desuden virksomme strategier, der kan hjælpe dig med at udholde ubehaget her og nu, indtil der igen kommer ro på hverdagen.
 

Angst:

Angst findes i mange former. Mange af os kender det i form af enkeltfobier for fx edderkopper, slanger eller mus. Hos andre kan det blandt andet vise sig som angst for at række hånden op i klassen, angst for at få en alvorlig sygdom, angst for at der skal ske en selv eller ens nærmeste noget eller angst for at fremlægge på arbejdet.
 
Angst kan hos nogle opleves som en meget ubehagelig fysisk tilstand med for eksempel hjertebanken, svedige håndflader, rødmen eller hurtig vejrtrækning, mens det hos andre primært er bekymringstanker, der er generende i hverdagen. Uanset hvordan angsten kommer til udtryk, kan jeg hjælpe dig med et individuelt tilrettelagt angstforløb, der tager udgangspunkt i netop dine problemstillinger. Sammen lægger vi en plan for din behandling med konkrete delmål, som vi arbejder hen imod, så du kan genvinde kontrollen.

Kontakt Louise

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

E-mail: louise@midtbypsykologerne.com