Supervision

Midtbypsykologerne tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation og andre faggrupper er også meget velkomne. Vi har solid erfaring med supervision såvel fra individuelle forløb såvel som i større sammenhænge som eksempelvis psykiatriske sengeafdelinger. Vi sætter en ære i at supervisionsrummet er trygt, så supervisanden har de bedst mulige betingelser for åbenhed omkring det, der er svært og mulighed for læring.

Supervisionen vil hovedsageligt centrere sig om en kognitivt adfærdsterapeutisk tilgang herunder de nyere strømninger inden for denne retning, men kan også inddrage andre teoriretninger ved behov. Supervisionen vil typisk tage afsæt i deltagernes fremlagte problemstillinger fra egne terapiforløb.

Vi tilbyder både individuel og gruppe supervision, og starter løbende grupper af 3-5 deltagere, hvor vi prøver at matche deltagernes erfaringsgrundlag og behov.

Via en såkaldt bruttolønsordning er det muligt, at din arbejdsgiver betaler uddannelse mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan sparer dig for det halve.

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til Stine