Tristhed og Depression
Du er ikke alene

Omkring 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet. Langt flere kæmper i perioder af livet med alvorlig tristhed, hvor kriterierne for en depression ikke er fuldt opfyldte, men hvor tristheden alligevel farver livet i en sådan grad, at det forstyrrer livskvaliteten.

Tristhed og depression kan behandles!

Depression er en mangeartet størrelse og er forskellig fra person til person. Længere nede på siden kan du se en oversigt over de symptomer, der er tilstede ved en depression. Psykoterapi er virksomt mod tristhed og depression. Vi har mange års erfaring med behandling af depression og er trænede i at tilpasse behandlingen efter dine behov og udfordringer.

Tristhed og depression behandles med psykoterapi. Ved lette og moderate depressioner vil psykoterapi typisk være tilstrækkelig behandling, mens den psykoterapeutiske behandling altid bør kombineres med medicinsk behandling ved svære depressioner. Men selv ved svære depressioner anbefaler sundhedsstyrelsen at kombinere den medicinske behandling med psykoterapi.

Hvad er depression?

Vær opmærksom på, at nedenstående ikke i sig selv er et diagnostisk redskab og kan ikke stå alene. Har du mistanke om depression anbefales du at tage kontakt til din egen læge.

Tilstanden skal have varet i mindst 2 uger og man skelner mellem kernesymptomer og ledsage symptomer

Kernesymptomer:

  • Nedtrykthed (depressivt stemningsleje)
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget trætbarhed

Ledsagesymptomer:

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Agitation eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- eller vægtændring

Man skelner mellem:

Let depression med to kernesymptomer og mindst to ledsagesymptomer, hvor ingen af symptomerne har en alvorlig grad. Med en lettere depression kan de fleste fungere normalt med noget besvær socialt såvel som på arbejde/skole.

Moderat depression med to kernesymptomer og mindst fire ledsagesymptomer, flere symptomer har alvorlig grad. Med en moderat depression vil de fleste have betydelige vanskeligheder med at fungere socialt og på arbejde/skole.

Svær depression hvor alle tre kernesymptomer og mindst fem ledsagesymptomer er tilstede, og flere af symptomerne i alvorlig grad. Ved en svær depression kan man ikke fungere socialt eller på arbejde/skole, og har ofte problemer med daglige personlige gøremål.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os både på telefon og mail. Vores mailadresse er oftest den hurtigste vej til at få fat på os hvis du har spørgsmål eller vil bestille en tid, da vi dagligdagen oftest er optaget af samtaler med vores klienter.

Gode ressourcer

www.psykinfo
depressionsforeningen.dk

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os