Tristhed og Depression
Du er ikke alene

Omkring 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet. Langt flere kæmper i perioder af livet med alvorlig tristhed, hvor kriterierne for en depression ikke er fuldt opfyldte, men hvor tristheden alligevel farver livet i en sådan grad, at det forstyrrer livskvaliteten.

Tristhed og depression kan behandles!

Depression er en mangeartet størrelse og er forskellig fra person til person. Psykoterapi er virksomt mod tristhed og depression. Vi har mange års erfaring med behandling af depression, og er trænede i at tilpasse behandlingen efter dine behov og udfordringer. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål.

Gode ressourcer

www.psykinfo
depressionsforeningen.dk

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os