EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapi. EMDR er en integrativ psykoterapi, som kan hjælpe med at mindske ubehag som du kan opleve, hvis du har ubehagelige oplevelser som følger dig fra fortiden. Lidt populært sagt kan EMDR hjælpe dig til at “lægge din fortid på plads”, så fortid bliver fortid, så nutid kan blive nutid.

Ubehagelige oplevelser eller traumer fra vores fortid kan påvirke os i nutiden og påvirke vores trivsel. Ubehagelige oplevelser fra barndommen, ungdommen eller voksenliv kan sætte spor, som påvirker vores tankegange om os selv, andre omkring os eller verden omkring os. Det kan komme til udtryk ved symptomer som genoplevelser af traumer, drømme eller mareridt, der forstyrrer søvnen, mistrivsel, angst, depression og stress. Nogle oplever symptomer kropsligt med hovedpine, migræne eller andet fysisk smerte, som ikke skønnes at have baggrund i egentlig fysisk lidelse.

EMDR behandler både symptomerne efter oplevelser, men skaber også varige forandringer ved at behandle grundlagte for symptomet. Dette skaber forandringer i tankegange, adfærd og trivsel.

Baggrunden for forståelsen af EMDR er, at vores erindringer er lagret i vores hjerner i hukommelsessystemer. Når vi i nutiden bruger vores erfaringer bliver vores tidligere erindringer aktiveret, og påvirker derved hvorledes vi oplever nutiden. Voldsomme eller traumatiske begivenheder lagres ofte på en uhensigtsmæssig måde, således at vores hukommelse bringer dem frem i en form, hvor det næsten kan føles som om det hele sker igen. Det kan fx føles som om vi er 10 år gamle, når chefen skælder os ud, fordi vi overvældes af erindringer fra barndom med skældud fra forældre. Eller en særlig lyd minder os om et traume, og vi overvældes af erindringen om hvad der er hændt. Sammenhængende kan være mange, og der er metoder til at finde sammenhængene, hvis du ikke selv kender dem. EMDR hjælper med bearbejdningen, således at erindringer lagres, på en måde, så de ikke overvælder os i nutiden. 

 

Behandling

Det er svært at forudsige hvor mange sessioner der skal til for at bearbejde tidligere hændelser. De fleste vil dog opleve en lettelse allerede efter 1-4 sessioner. Det specifikke forløb planlægges i kontakt med din behandler.

Første skridt er altid at få et overblik over hvad der er dine problematikker, og eventuelle sammenhænge til tidligere oplevelser.

Selve behandlingen er meget struktureret, hvor du guides i at tænke på dine negative erindringer på en særlig måde. Som en del af behandlingen udføres bevægelser med øjne eller anden bilateral stimulering (aktivering af begge sider af kroppen/hjernen, oftest ved at bevæge øjnene frem og tilbage). Der er belæg for at en sådan stimulering af hjernen er effektiv ift bearbejdning af traumer/ubehagelige oplevelser. Den bilaterale stimulering igangsætter hjernens bearbejdningssystem og dermed måden erindringerne er lagret på i hukommelsen.

Efterhånden vil erindringen ændres og tankegange omkring den vil blive anderledes. Hermed ændres  (mindskes) også symptomerne. Effekten er varig. EMDR har dokumenteret effekt og er dokumenteret ved gentagne studier ift en lang række lidelser.

Vi udbyder EMDR-terapi ved psykologer, uddannet ved EMDR Danmark. Læs mere om behandlingen, effekt og fremgangsmåde på EMDR.dk

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os