Mette Sommer

Jeg er født i 1971. Uddannet folkeskolelærer fra Skaarup Seminarium i 1998. Jeg arbejder til daglig som lærer for elever med problematikker inden for autismespektret ofte også med en ADHD problematik. Jeg har været tilknyttet Midtbypsykologerne som specialkonsulent siden 2016.

Kontakt Mette

Baggrund & Ydelser

Jeg er født i 1971. Uddannet folkeskolelærer fra Skaarup Seminarium i 1998. Jeg arbejder til daglig som lærer for elever med problematikker inden for autismespektret ofte også med en ADHD problematik, og har en stor og bred erfaring på dette felt. Derudover har jeg været tilknyttet Midtbypsykologerne som specialkonsulent siden 2016.

Ofte møder man en opfattelse af, at mennesker med autisme ikke kan være fleksible. Dét er ikke rigtigt. Hvis barnet/den unge mødes på den rigtige måde inden for de rigtige pædagogiske og læringsmæssige rammer, skabes det overskud der skal til for, at barnet/den unge kan være ganske fleksibel. Hvad der så er de ”rigtige” rammer for det enkelte barn eller unge, er individuelt, og handler i høj grad om at kunne omsætte psykologernes vurderinger, screeninger mv til praksis. Netop dette optager mig meget – og er en stor del af mit daglige arbejde, for derigennem at være med til at skabe de rette rammer for børn og unge, som gør at de kan trives og udvikle sig bedst muligt.

Jeg kan tilbyde jer hjælp til at få indrettet hverdagen bedst muligt sammen med og omkring barnet/den unge med autismespektrum forstyrrelse, ADD/ADHD eller andre lidelser der giver overbliksvanskeligheder eksempelvis nedsat arbejdshukommelse. Indsatsen vil være i forhold til håndteringen af hverdagens lavpraktiske udfordringer som struktur, planlægning, konflikter og fremmøde. Sammen vil vi se på de hjælpemidler, herunder de digitale, der er til rådighed og som kan give mening i jeres hverdag. Det kan ofte være en fordel, at jeg kommer hjem til jer, og kan hjælpe med at indrette hverdagen bedst muligt.

Udover min grunduddannelse og erfaring fra arbejdet med specialundervisning gennem en årrække har jeg gennemført en lang række kurser og efteruddannelse inden for programmer rettet mod støtte og indlæring til mennesker med autismespektrum forstyrrelser blandt andet TEEACH og PECS. Jeg er endvidere certificeret inden for Comfor-test (et redskab man anvender til at afdække forståelsesniveau i forhold til visuel støtte)

Kontakt Mette

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 22 16 05 05
E-mail: mette@midtbypsykologerne.com