Angst
Hver femte oplever angst i løbet af livet

Lidt mere end hver femte rammes på et eller andet tidspunkt i livet af angst i en sådan grad, at det kan karakteriseres som en lidelse, der rammer ind på vores livskvalitet og forhindrer os i at gøre det vi gerne vil i vores liv. Angst kan spænde fra at være forstyrrende i bestemte situationer til at være fuldstændigt invaliderende. Hvordan en angstlidelse forløber, afhænger af angsttype og behandling.

Angst kan behandles! Sundhedsstyrelsen peger på at 80% af mennesker med angst har betydelig effekt af psykologbehandling. Vi er specialister i behandling af angstlidelser og hjælper hvert år mange mennesker med angstproblemer til at blive herrer over angsten. Fælles for dem er, at de får opøvet evnen til at håndtere angsttanker og fysiske symptomer, så disse ikke længere får lov at styre livet.

Behandling

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi som førstevalg til behandling mod angst. Terapien bygger på metoder, der er videnskabeligt afprøvet og dokumenteret. Du kan læse mere om kognitiv terapi til angst på Angstforeningens hjemmeside.

Vi holder os naturligvis løbende orienteret om de nye strømninger inden for behandlingen af angst gennem kurser og supervision.   Omkring en tredjedel bliver ifølge Psykiatrifonden helt raske, men kan få enkelte tilbagefald. En tredjedel oplever vedvarende, men lette symptomer, der ikke forhindrer et godt og aktivt liv. Den sidste tredjedel oplever relativt svære symptomer, men selv der kan man mildne symptomerne og særligt måden man tackler disse på betydeligt.

Udover kognitiv adfærdsterapi kan medicinsk behandling være en mulighed i kombination med terapien. Den medicinske behandling afhænger af angsttypen, og vurderingen heraf sker ved egen læge gerne i samarbejde med psykologen.

Hvad er angst

Alle kender følelsen af angst. Er der en løve efter dig, er angst en sund og hensigtsmæssig reaktion. Hjernen giver besked til kroppen om, at der er fare på færde – og at det nu handler om enten at flygte eller forsvare sig. Angst giver en følelse af voldsomt fysisk ubehag, som i sin natur er designet til at få dig til at reagere på et splitsekund og bevæge dig ud af en farlig situation for at overleve.

Ved angstlidelser fejlfortolker hjernen ufarlige situationer og ”tænder ”angsten, selvom der ikke rationelt er fare på færde. Måden hvorpå hjernen reagerer er ved at igangsætte en række fysiske processer i kroppen, der gør dig klar til kamp eller flugt, men når der er tale om falsk alarm og ikke en løve opleves de psykiske symptomer ofte som uforståelige og voldsomt ubehagelige. Nedenfor har vi beskrevet de mest almindelige former for angst og angstsymptomer.

Der findes mange former for angst, men de mest almindelige former for angst defineres ofte sådan her:

 • Panikangst – intense og pludselige angstanfald ofte som ”lyn fra en klar himmel” De uventede anfald med voldsomme fysiske symptomer(se under symptomer) fører ofte til angst for næste anfald eller bekymringer for hvad anfaldene skyldes som for eksempel tanker om, at tilstanden skyldes en uopdaget hjertesygdom eller anden alvorlig sygdom. Panikangst fører ofte til agorafobi.
 • Socialangst – angst for hvad andre tænker om mig, og tanker om at andre tænker noget kritisk. Angst for at komme til at sige noget dumt eller på anden måde blive genstand for andres kritiske opmærksomhed.
 • Generaliseret angst – En vedvarende oplevelse af indre uro og bekymringstendens med mange kropslige spændingssymptomer. Man kalder også generaliseret angst for bekymringsangst. Bekymringerne er ofte almindelige dagligdags bekymringer eksempelvis omkring de næres og egen sikkerhed i trafikken, nå tingene til tiden, samfundsforhold m.m. alt sammen genkendelige bekymringer, men ved generaliseret angst er bekymringerne overdrevne og personen kan ikke kontrollere dem.
 • Agorafobi – agorafobi skyldes normalt angst for at få panikanfald i situationer, hvor det vil være svært at komme hurtigt væk, få hjælp eller hvor et panikanfald ville være særligt pinligt. Det kan ofte være i forbindelse med at forlade hjemmet alene, være i menneskemængder, køre med offentlig transport
 • Enkeltfobi – angst begrænset til særlige genstande eller begivenheder som eksempelvis højder, mørke, lukkede rum, synet af blod, flyvning eller angst for at kaste op.
 • OCD – angsttilstand domineret af tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger, som man ikke kan kontrollere selv om man godt kan indse, at de er urealistiske eller nytteløse.
 • Posttraumatisk belastningsreaktion(PTSD) er en angsttilstand, der kan opstå efter svært belastende begivenheder for eksempel overfald, voldtægt, ulykker eller naturkatastrofer.

Almindelige angstsymptomer

Angst kan give mange forskellige symptomer, men nedenfor kan du se en række symptomer angstpatienter typisk oplever

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød/vejrtrækningsproblemer/Kvælningsfornemmelse
 • Svimmelhed
 • Varmefornemmelse
 • rødmen
 • kvalme eller uro/knugen i maven
 • Tankemylder

Angst/bekymring over længere tid kan desuden medføre disse symptomer:

 • Muskelspændinger
 • Rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Psykisk anspændthedsfølelse
 • Tendens til at fare sammen
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Søvnproblemer
 • Forventningsangst inden situationer hvor man tidligere har oplevet angst eller frygter at komme til det.

Et typisk terapiforløb?

Behovet for at gå til psykolog kan variere fra person til person. Det betyder, at behovet for terapisessioner er meget varierende. Nogle mennesker har brug for ganske få timer, mens andre har behov for mere intensive forløb af 10-15 samtaler. Hvad dit personlige behov er, vil vi forsøge at afklare i forbindelse med vores første samtale.

Lad os hjælpe dig

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 41 51 75

Skriv til os