Traumebaseret omsorg og pædagogik
Til professionelle der arbejder med børn, unge og deres familier i udsatte positioner

1 dags kursus ved Psykolog Dorthe Overgaard

Hvordan sikrer man bedst mulig trivsel og udvikling hos børn og unge med traumeerfaringer?

At vokse op i familier hvor hverdagen i perioder eller konstant er præget af eksempelvis uro, sorg, konflikter, sygdom, psykisk sygdom, skilsmisse, vold eller andet i mere eller mindre grad kan have store konsekvenser for et barns trivsel og udvikling. At være professionelle hjælpere på sidelinjen kan være udfordrende og vanskeligt, da man selv kan opleve at blive både udfordret og tvivlende i forhold til, hvordan man hjælper disse børn, unge og deres familier bedst muligt. Samtidig kan man også på det personlige plan opleve, at man bliver ramt og ens egen trivsel kan også komme i risiko.

På dagen vil vi arbejde med hvordan man som professionel kan sikre bedst mulig trivsel og udvikling både i forhold til de børn, unge og familier man arbejder med men også en selv. Der arbejdes ud fra den neuropsykologiske forskning omkring den normale og den patologiske udvikling af nervesystemet og ud fra metoder hentet fra den narrative og den compassion fokuserede tilgang, som er en af de nyeste tilgange inden for den neurokognitive tilgang.

Program:

 • Barnets psykiske udvikling – risiko og beskyttelsesfaktorer
 • Nervesystemets svar på traumer i dagligdagen – hvad er et traume og hvordan kommer det til udtryk i dagligdagen – hvordan spotter vi det?
 • Hvordan adskiller traumeadfærd sig fra andre psykiske udfordringer såsom ADHD og autisme og er der sammenfald?
 • Den pædagogiske tilgang og støtte til traumer: Hvordan arbejder man konkret med pædagogik, der kan fremme trivsel, tryghed og sund udvikling hos børn, unge og deres familier.

Formål

Professionelle, der arbejder med børn i udsatte positioner og som ønsker mere viden og forståelse for, hvordan man kan både spotte og arbejde med traumer i hverdagen med børn, unge og deres familier.

Formål: At kunne spotte traumeadfærd og kunne arbejde med traumefokuseret pædagogiske indsatser,
der fremmer barnets trivsel og udvikling.

På kursusdagen vil vi arbejde med:

 • Hjernens funktion i forhold til reguleringsproblematikker herunder ADHD/ADD
 • Forskellen på drenge og piger
 • ADHD / ADD og krydsdiagnoser
 • Caseformulering – et redskab til forståelse af barnets / den unges udfordringer og ressourcer i forhold til reguleringsproblematikken
 • Narrativ tilgang – eksternalisering som redskab
 • Pædagogiske redskaber til at kunne fremme og støtte til selvregulering
 • Pædagogiske redskaber til at kunne stressreducere og forebygge og løse konflikter

Praktiske oplysninger

Hvornår: 27 november 2020 fra 9-15 med indlagte pauser. Der vil være oplæg, refleksioner og øvelser i grupper.
Hvor: Konkrete sted for afholdelse følger senere under hensynstagen til Corona restriktioner
Pris: 1.250 kr. inkl. forplejning

Tilmelding sker ved henvendelse til kursus@midtbypsykologerne.com senest den 23. oktober.

Har du spørgsmål til dagen er du meget velkommen til at kontakte Dorthe Overgaard på dorthe@midtbypsykologerne.com eller tlf. 25131874

Har du spørgsmål?

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 25 13 18 74

Skriv til Stine