De ængstelige og angste børn og ungeHvordan forebygger, støtter og hjælper vi børn og unge med angst?

En af tidens fremtrædende tænkere og debattør Svend Brinkmann har udnævnt det 21. århundrede til angstens århundrede og i tråd med dette ses der en kraftig stigning af børn og unge, der rammes af overbekymring eller diagnosticeres med en angstlidelse. Udviklingen kalder på, at vi får en større
forståelse for mekanismerne bag angsten, og hvad vi kan gøre.

Der inddrages perspektiver på, hvordan udviklingen af psykiske vanskeligheder senere i livet, kan hænge sammen med en ængstelighed, der ofte allerede er synlig tidligt i barndommen. Der præsenteres nyeste viden om udviklingen af nervesystemet, og hvordan forståelse af dette giver indsigt i angstens mekanismer hos ængstelige børn. Denne viden aktualiserer behovet for at forebygge langt tidligere og yde konkrete, praktiske indsatser for børn og unge, der udviser ængstelighed.

Der præsenteres på kursus dagen konkrete kognitivt adfærdsterapeutiske redskaber, så vi kan hjælpe de overbekymrede eller angste børn til at håndtere og udfordre ængsteligheden. Du får blandt andet inspiration til, hvordan du kan bruge sproget til at adskille barnet og angsten, og give børnene et nyt “sprog” og et andet syn på deres bekymringer – så børnene lærer at mestre deres “bekymrings-monster”. Du bliver endvidere præsenteret for, hvordan du kan hjælpe barnet til at arbejde bevidst med den overopmærksomhed på mulige farer, der karakteriserer det ængstelige eller angste barn/unge.

Børn med angst har ofte svært ved at forstå, hvad der rører sig i deres krop, og svært ved at finde ord for, hvordan de har det. Ofte er børnene også hæmmet i det sociale samspil med andre. Børnene kan derfor have brug for nye positive samspilserfaringer for at give dem mulighed for at udvide deres handlekompetencer. Der præsenteres let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du kan stimulere, udfordre og støtte ængstelige og overbekymrede børn. Gennem en legende tilgang får børnene positive erfaringer med arousal- og affektregulering, der understøtter børnenes oplevelse af indre kontrol – og lærer dem at mærke sig selv og genkende følelser. Ydermere er det praktiske metoder, der understøtter børnenes sociale samspil og resiliens.

Dagen giver dig konkrete og praktiske redskaber til at imødegå børns angst og ængstelighed gennem både kognitive metoder og en kropsorienteret tilgang med lege og fokus på socialt samspil.

Praktisk information

Hvornår: Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 9–15
Hvor: Silkeborg, nærmere sted følger
Pris: 1.200 kr. inkl. kaffe/te, frugt samt frokost

Tilmelding: Send mail med navn og arbejdssted til kursus@midtbypsykologerne.com senest d. 14.09.20.
Kursusgebyret indbetales på: 7642 1433756. Ønsker du fakturering via ean oplyser du blot dette ved tilmelding.

Alle Corona restriktioner overholdes naturligvis.

Der udstedes kursusbevis.

Har du spørgsmål

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 16 05 05

Skriv til os

Stin Hæk
Psykolog

aut. Psykolog, forfatter til ”Monstermanualen”.

Marianna Horsholm
Customer Support

aut. psykolog, certificeret Cool Kids behandler.