ADHD / ADD – regulerings og opmærksomhedsproblematikker
– Pædagogisk tilgang og redskaber til små og store børn med ADHD /ADD

ved Psykolog Dorthe Overgaard

Børn og unge med ADHD /ADD har reguleringsvanskeligheder som betyder, at de kan have svært ved at forvalte med den energi de har. I praksis kan det blandt andet komme til udtryk ved, at de har svært ved at vente på tur, at de afbryder, at de er urolige, at de ikke hører efter, at de kommer til at overskride andres grænser, at de ryger i konflikt, og at de har svært ved at give udtryk for hvad de føler eller mener. Symptomerne på regulerings og opmærksomhedsforstyrrelser ligner også de symptomer, man kan se ved blandt andet omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser, hvorfor det er vigtigt for fagpersonale at kende til krydsdiagnoser.

Fra ny forskning ved vi, at man med den rette indsats i de tidlige år helt kan være med til at forebygge reguleringsvanskeligheder hos børnene, når de når op i skolealderen. Børn med ADHD / ADD kan have en lavere stresstærskel, og vi ved, at stress hos et barn har betydning for både indlæring, social læring, og følelsesmæssig regulering. Som pædagog eller lærer står man ofte i en hverdag med mange børn med mange forskellige behov. Det vigtigste redskab i arbejdet med børnene er en selv og ens kollegaer og derfor bliver det afgørende, at vi også kigger på os selv, og at vi kan hjælpe og støtte hinanden – både når vi glædes og når vi udfordres. At arbejde med børn med regulering og opmærksomhedsforstyrrelser kan være en stor mundfuld både for forældre men også for pædagogisk personale, da det kan sætte den voksnes tålmodighed og indlevelsesevne på prøve. Som fagperson kan det være en stor hjælp både for en selv og sine kollegaer, at man har et fælles sprog – herunder viden og forståelse og konkrete redskaber til at kunne skabe de bedste betingelser og støtte barnet til bedst mulig trivsel og sund udvikling. Dagen vil være baseret på neuropsykologien og udviklingspsykologien og der vil arbejdes ud fra den narrative metode.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner, der ønsker at få en større forståelse og viden om området og / eller som ønsker at blive opdateret på den seneste viden og forskning inden for området og som ønsker redskaber til, hvordan man kan arbejde konkret med reguleringspædagogik og sikre sunde udviklingsspor.

Formål

Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om, hvad en opmærksomhedsforstyrrelse ADHD / ADD er, og hvordan man kan forstå dette ud fra både den neuro – og udviklingspsykologiske tilgang og at få et sprog og pædagogiske redskaber til at kunne lægge nogle gode udviklingsspor for barnet og hjælpe denne med styrkelse af selvværd,
selvregulering, stressniveau og konflikthåndtering.

På kursusdagen vil vi arbejde med:

  • Hjernens funktion i forhold til reguleringsproblematikker herunder ADHD/ADD
  • Forskellen på drenge og piger
  • ADHD / ADD og krydsdiagnoser
  • Caseformulering – et redskab til forståelse af barnets / den unges udfordringer og ressourcer i forhold til reguleringsproblematikken
  • Narrativ tilgang – eksternalisering som redskab
  • Pædagogiske redskaber til at kunne fremme og støtte til selvregulering
  • Pædagogiske redskaber til at kunne stressreducere og forebygge og løse konflikter

Praktiske oplysninger

Hvornår: 28. oktober 2020 fra 9-15 med indlagte pauser. Der vil være oplæg, refleksioner og øvelser i grupper.
Hvor: Konkrete sted for afholdelse følger senere under hensynstagen til Corona restriktioner
Pris: 1.250 kr. inkl. forplejning

Tilmelding sker ved henvendelse til kursus@midtbypsykologerne.com senest den 25. september

Har du spørgsmål til dagen er du meget velkommen til at kontakte Dorthe Overgaard på dorthe@midtbypsykologerne.com eller tlf. 25131874

Har du spørgsmål?

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 25 13 18 74

Skriv til Dorthe