Stinna Randrup

Autoriseret Psykolog

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg universitet i 2013 med kandidatretning inden for behandling af børn og unge. Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2016, og jeg er aktuelt i gang med specialisering i børne- og ungepsykologi.

Kontakt Stinna

Baggrund & Ydelser

Siden jeg blev færdiguddannet som psykolog, har jeg opnået en bred og alsidig erfaring inden for børne og unge området. Jeg har bl.a. arbejdet som klinisk psykolog i børne – og ungdomspsykiatrien og som skolepsykolog ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Jeg har derfor en solid erfaring med behandling, rådgivning, vejledning og psykologiske undersøgelser.

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, og jeg lægger vægt på, at terapien tager udgangspunkt i det enkelte individ. Det betyder at jeg vil møde dig i øjenhøjde i et trygt rum, hvor du vil blive mødt med forståelse, empati og faglighed.

Når du søger hjælp og vejledning hos mig, vil jeg hjælpe dig med at få indsigt i og forståelse for den problematik du kommer med, nye perspektiver og selvfølgelig aktive redskaber til håndtering heraf.

For mange kan det være overvældende at tage hul på arbejdet med de svære tanker og følelser, der fylder i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder hen imod den udvikling og de forandringer, som du ønsker i dit liv, i et tempo som du er komfortabel med.

Lidt mere psykologfagligt er mit mindset inspireret af kognitiv adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi.

Jeg har en særlig viden om

  • ADHD/ADD og autisme
  • Angst og OCD
  • Depression
  • Traumer og tilknytning

Jeg tilbyder

  • Samtaleterapi til børn, unge og voksne
  • Legeterapi og -observation til børn fra 5 år
  • Forældrerådgivning og -vejledning
  • Psykologisk undersøgelse af børn og unge
  • Supervision af psykologer på vej mod autorisation
  • Supervision af pædagogisk personale

Kontakt Stinna

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 50698913
E-mail: stinna@midtbypsykologerne.com