Nikolaj Fuglsang

Autoriseret Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet, autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Kontakt Nikolaj

Baggrund & Ydelser

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og mødekommende tilgang til mine klienter. Metodisk og teoretisk er jeg bredt funderet. Jeg er trænet i kognitiv terapi og de senere udviklinger af denne terapeutiske etning. Særligt ACT og mindfulness er integreret i min praksis. Jeg tilstræber at bidrage til, at du/I finder nye veje og får nye redskaber til at leve det liv, du/I gerne vil leve. Vores hjerner er på nogle områder næsten ufatteligt veludviklede og på andre områder ret primitive. Jeg er meget optaget af, hvordan vores nervesystemer både kan hjælpe os og modarbejde os i vores bestræbelser på at leve det liv, vi ønsker os. Jeg tænker, at vores nervesystem gennem livet udvikler mange vaner, der får stor betydning for, hvordan vi tænker, handler, føler og oplever mv. I terapien vil jeg hjælpe dig/jer med at identificere disse vaner og der, hvor vi kommer frem til, at vanerne ikke er hjælpsomme, der vil jeg støtte dig/jer i, og give redskaber til, at ændre dem eller ændre forholdet til dem.

Jeg tror på, at alt er midlertidigt. Således også sorger og glæder. Jeg vil støtte dig i at finde strategier til at finde vej igennem de svære perioder i dit/jeres liv og henimod større livsglæde.

Jeg tilbyder

Familieterapi, parterapi, individuel terapi, supervision og har bl.a. erfaring i arbejdet med:

– Sorg
– Kriser
– Angst
– Stress
– Depression
– Spiseforstyrrelser
– Studiemæssige vanskeligheder
– Vredeshåndtering
– Vold i familier
– Børn og unge
– ADHD/ADD
– Autismespektrumforstyrrelser
– Personlighedsforstyrrelser

Kontakt Nikolaj

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 22 66 64 11
E-mail: nikolaj@midtbypsykologerne.com