Marie Dalgaard

Autoriseret Psykolog

Jeg er uddannet psykolog i 2009 og autoriseret i 2012 ved Dansk Psykolognævn. Under den sidste del af min uddannelse var jeg tilknyttet Angstklinikken på Aarhus Universitet. Derefter arbejdede jeg med samtaleterapi i en privat praksis og var ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I 2012 tog jeg en etårig efteruddannede i gestaltterapi, og aktuelt er jeg under specialisering indenfor psykoterapi.

Kontakt Marie

Baggrund & Ydelser

Livet kan komme så meget på tværs, at det kan være svært at se en vej videre. Måske er du ked af det eller bange, og ved ikke hvorfor. Måske har du angstanfald og mærker, at angst og bekymring fylder mere og mere. Måske har du mistet et menneske, du holdt af, og oplever, at livet helt har tabt retning og mening. Måske er du bekymret for dit barns trivsel, eller måske er forholdet til dit barn præget af konflikter. Ofte kan det være for sårbart at tale med de nærmeste om det, der er svært. Her kan et samtaleforløb hos en psykolog være en god løsning.

Individuel terapi

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne. I et terapiforløb hos mig bliver du klogere på dine udfordringer, så du kan håndtere dem på en ny måde. Du får du hjælp til at genfinde dit fodfæste og din livsglæde. Sammen rydder vi op i de tanker og mønstre, der kan stå i vejen for, at du trives og lever på den måde, du ønsker. Hos mig bliver du mødt med åbenhed og nærvær, og alt hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt. Det kan være både svært og smertefuldt at få en ny forståelse af sig selv, og derfor foregår samtalerne i et tempo, hvor vi løbende følger op på, hvordan du har det, og om vi er på rette vej.

Min metode

Jeg har stor respekt for de måder, mennesker hver især har fået deres liv til at fungere på. Og når jeg arbejder, er det med denne indgangsvinkel. Jeg er især inspireret af kognitiv adfærdsterapi og gestaltterapi, men jeg tilpasser altid terapien til dig og din problemstilling. Min erfaring er, at kognitiv terapi er særdeles effektiv ved f.eks. angst og depression, mens jeg ofte trækker på gestaltterapien, hvis problemstillingen er mere diffus, eksistentiel, eller hvis du først og fremmest ønsker indsigt. Uanset metode er udgangspunktet altid det, du oplever lige nu. Herfra hjælper jeg dig med at opnå en ny forståelse af dine følelser, reaktioner og handlinger, så du får øje på dine ressourcer og genfinder troen på dig selv.

Terapi til børn og unge

Med en baggrund i Pædagogisk Psykologisk har jeg bred erfaring med at hjælpe forældre, børn og unge. Min erfaring er, at børn og unge, der oplever problemer, generelt er i besiddelse af en vældig forandringskraft, og at de med den rette støtte og behandling atter kan komme i trivsel. I mødet med barnet eller den unge er jeg særligt opmærksom på dels at skabe tryghed i terapien, dels at arbejde meget konkret med redskaber og øvelser. Hvis barnet eller den unge ønsker det, kan den ene eller begge forældre desuden være tilstede i dele af terapien. I andre tilfælde kan det være dig som forælder, der bedst kan hjælpe dit barn videre. Her er min primære opgave at klæde dig godt på til denne opgave. I rådgivningen undersøger vi problemstillingen og de forskellige handlemuligheder. Du får hjælp til at forstå dit barns og dine egne reaktioner og konkrete råd i forhold til de udfordringer, du oplever som forælder.

Mine primære arbejdsområder

  • Sorg
  • Selvværdsproblematikker
  • Stress
  • Livskriser
  • Depression
  • Angst (social angst, panikangst, specifikke fobier)
  • Problematikker særligt knyttet til det at være ung

Kontakt Marie

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 30 23 47 01
E-mail: marie@midtbypsykologerne.com