Liv Nautrup Heerwagen

Autoriseret Psykolog

Jeg er født i 1983. Uddannet psykolog i 2010 fra Københavns Universitet med speciale i mentaliseringsbaseret terapi. Jeg blev autoriseret psykolog i 2014 og er medlem af Dansk psykologforening.

Kontakt Liv

Baggrund & Ydelser

Jeg har mange års erfaring med samtaleterapi, og jeg arbejder ud fra den forståelsesramme, at en omsorgsfuld og tryg relation er det bærende element i et udviklende samarbejde. Du vil hos mig blive mødt med varme og nærvær i en seriøs og professionel ramme. Formålet med terapi er i min forståelse, at du skal være den du er, og jeg vil støtte dig igennem det, som er svært og nænsomt udfordre det, der forhindrer dig i at leve dit liv på den måde, der er bedst for dig.

Jeg lægger vægt på et højt fagligt og etisk niveau i behandlingen, hvorfor jeg prioriterer supervision og efteruddannelse højt. Siden jeg blev færdiguddannet har jeg modtaget supervision og deltaget i undervisning og kurser – særligt med fokus på behandling af psykiske problemstillinger hos unge og voksne.
Jeg har solid erfaring med at arbejde inden for en psykodynamisk og mentaliseringsbaseret tilgang. Herudover har jeg interesse for at inddrage ACT og mindfulness i terapien. Jeg anvender således teori og metoder fra forskellige terapeutiske retninger, og jeg vil altid have for øje at tilpasse terapien bedst muligt til dig og det, du gerne vil.

Jeg har tidligere arbejdet med unge og voksne, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug og med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Jeg har behandlet mennesker med personlighedsforstyrrelser og med svære
spiseforstyrrelser, og jeg har erfaring med at hjælpe mennesker, der af forskellige grunde er svært belastede i deres liv, og som derfor i en periode har brug for professionel hjælp.

Jeg har særlig viden om

 • Problematikker forbundet med det at vokse op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug
 • Overgrebsproblematikker og senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
 • Spiseforstyrrelser
 • Sorg og tab
 • Tristhed og depression
 • Stress og overbelastning
 • Lavt selvværd
 • Livskriser
 • Forældreskab

Jeg tilbyder

 • Samtaleterapi til unge og voksne
 • Forældrerådgivning
 • Supervision og rådgivning til pædagogisk- og sundhedsfagligt personale

Kontakt Liv

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 39 39 30 83
E-mail: liv@midtbypsykologerne.com