Lisbeth Rasmussen

Jeg hedder Lisbeth Rasmussen og er 48 år gammel.

Om uddannelse

I snart 25 år har jeg haft det store privilegie som fagperson at arbejde med mennesker. Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2004 og sygeplejerske fra Århus Amtssygehus Sygeplejeskole i 1993. Jeg er autoriseret som psykolog af Psykolognævnet og er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har taget en lang række kurser og efteruddannelse i Kognitiv Terapi. Jeg er opstartet Mindfulnessuddannelse på Århus Universitet i år.

Om værdier

I arbejdet med andre mennesker er det af største betydning for mig, at kunne tilbyde en tryg relation med en naturlig indstilling af tillid til, respekt for samt anerkendelse af det enkelte menneske. Herfra skabes det bedste udgangspunkt for at kunne være åben og nysgerrig i forhold til de udfordringer, barrierer og problemer der måtte være – og mulighederne for læring og udvikling kommer mest optimalt til stede.

Om erfaring

Jeg har en bred erfaring i arbejdet med mennesker fra ansættelser på sygehuse og på forskellige psykiatriske afdelinger. Her ud over har jeg de seneste 10 år været selvstændig privatpraktiserende psykolog. Mit primære fokus har her været som underviser for større og mindre grupper af fagpersoner i en lang række psykologiske, psykiatriske og pædagogiske emner samt som faglig supervisor for forskellige typer af faggrupper. Dette dog altid med fastholdelse af mere traditionelle psykologopgaver som samtaleterapi, psykologfaglige vurderinger samt vejlednings- og rådgivningsopgaver.

Om faglighed

Det teoretiske grundlag for mit psykologfaglige arbejde er bredt og stammer primært fra den kognitive – og den oplevelsesorienterede forståelsesramme. Gennem årene er jeg dog blevet mere optaget af at anvende en bred vifte af metoder og redskaber naturligvis alle med forskningsmæssigt belæg for anvendelighed. Her kan nævnes traditionelt skemaarbejde, ACT, Compassion Fokus og Mindfulness.

Om terapi

Langt de fleste mennesker oplever i perioder af livet mistrivsel, modgang eller krise. Dette kan skyldes forhold i verden omkring (som eksempelvis uddannelsesophør, arbejdspres, fyring, skilsmisse, sygdom eller dødsfald) eller indre psykologiske forhold (som eksempelvis oplevet tristhed, tomhed, tankemylder, angst, uro eller vrede). Det helt afgørende for at komme igennem sådanne perioder af livet hvor kendte strategier og handlemønstre ikke slår til, er oplevelsen af, at kunne få hjælp. Terapi er derfor for alle. Børn og forældre, unge, voksne og ældre samt for enlige og par. Jeg har en bred terapeutisk erfaring og arbejder fagligt, konstruktivt og målrettet med de fleste psykologiske problemstillinger.

Det kræver ikke nogle særlige evner eller forudsætninger for at kunne gå i terapi og få et positivt udbytte af de terapeutiske samtaler. Det allervigtigste er at være motiveret for at ville få det bedre samt at have en stor parathed over for at kunne arbejde med sig selv, sine handlinger og sine tankemønstre. Dette vil naturligvis foregå i tæt samarbejde med mig.

Om mig

Når jeg ikke arbejder har jeg et aktivt liv som kone og mor i familie med tre børn. Vi bor i Århus. Jeg holder meget af at spise al den gode mad min mand laver – også gerne sammen med vores store familie og venner. Jeg benytter mig af bylivets aktiviteter og mange muligheder – og holder lige så meget af stilheden i sommerhus ved Vestkysten eller langt ude på landet. Jeg har et dagligt fokus på øvelsen i at bevare et liv i balance, går lange ture og laver mindfulness. Jeg kan lide at synge og danse sammen med mine børn (!), bage, læse og se engelske krimier.

Kontakt Lisbeth

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.:

SKRIV TIL Lisbeth