Line Marie KirkegaardAutoriseret psykolog, Specialist i Psykoterapi.

Jeg er født i 1980. Uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2008. Jeg er autoriseret psykolog, cand psych., godkendt af Dansk psykologforening som specialist i psykoterapi.

Siden 2008, og fortsat, har jeg været ansat i psykiatrien i Region Midt og har derfor erfaring med de mest komplicerede psykiske tilstande.

Jeg ser terapien som et tillidsfuldt samarbejde, hvor min opgave er støtte dig til at skabe de forandringer der er nødvendige for, at du kan leve det liv, som er værdifuldt for dig. Jeg arbejder således altid ud fra et ønske om at give dig en oplevelse af accept, af det menneske du er med såvel ”gode” som mere ”negative/kritiske” sider.

Terapien tager altid udgangspunkt i, hvilke emner eller vanskeligheder du ønsker at arbejde med. Jeg arbejder derfor ud fra en individuel vurdering af hvilken metode, der egner sig bedst til den enkelte, og hvad der vil være mest hjælpsomt.

Metodisk og teoretisk er jeg bredt funderet med viden inden for de mest anerkende psykologiske tilgange. Jeg har en to årig kognitiv efteruddannelse og arbejder ofte ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Jeg har stor interesse for Compassion-fokuseret terapi og ACT, men jeg trækker lige så gerne på psykodynamiske interventioner, som ISTDP eller Mentaliseringsbaseret terapi.

Virksom og målrettet behandling af angst, OCD og PTSD har en særlig plads i mit hjerte, og jeg har arbejdet hermed i en længere årrække i psykiatrien. De seneste år har jeg specialiseret mig i arbejdet med behandling af depressioner og bipolar lidelse samt personlighedsforstyrrelser med en mentaliseringsbaseret tilgang.

Jeg har særligt erfaring med

  • Personlighedsforstyrrelser
  • PTSD
  • Angst
  • OCD
  • Depression og bipolare lidelser
  • Stress
  • Kriser i forbindelse med eksempelvis alvorlig sygdom og ulykker
  • Sorgreaktioner relateret til tab

Kontakt Line Marie

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg
Tlf.: 40 52 84 60

SKRIV TIL LINE MARIE