Bjørn Mikkelsen

Autoriseret Psykolog

Jeg er Født 1985, og uddannet psykolog siden 2013.

2 årig efteruddannelse som metalog, med fokus på at forstå sammenhængene bag psykiske udfordringer. Særlig kompetence inden for behandling af angst, samt børn, unge og familier. 

Kontakt Bjørn

Teoretisk baggrund

Jeg har en 2 årig efteruddannelse som ”metalog” ved Jørn Nielsen og Søren Hertz. “Metalog” er et begreb, og handler om, hvordan vi ved det, vi tror, vi ved. Det fokuserer på sammenhængen mellem vores tænkning, forståelse og handlinger og understreger, at virkeligheden kan fortolkes på forskellige måder.man forstår sammenhængene bag lidelse, som udsprunget af det levede liv, og at forandringer er mulige, særligt i de sociale sammenhænge og forskellige sammenhænge en person indgår i.

I tråd med dette er jeg særligt inspireret i min tilgang til at forstå psykisk lidelse ud fra Power Threat Meaning Framework. Det betyder, at jeg i praksis ikke er optaget af hvad der er galt med individet, og hvilke beskrivende diagnoser man kan stille, men mere hvad der er sket med individet i dets liv, hvordan personen forstår det, og hvad personen har skullet gøre for at klare det der var svært eller truende.

I min tilgang til terapi og mødet med dig som klient er det min overbevisning, at alle mennesker forsøger at imødekomme underliggende behov og tackle deres følelser gennem mestringsstrategier, der kan være mere eller mindre hensigtsmæssige i praksis.

Særlige erfaringsområder

Jeg har erfaring med arbejde i pædagogisk-psykologisk rådgivning i skoler og børnehuse siden 2014. Herigennem har jeg særlig erfaring med at tale med børn og unge når livet er hårdt, og med at tale med familier, og hjælpe de voksne til at støtte deres børn, når de viser livet er svært.

Mange års erfaring med at arbejde med angst som en familieindsats – både gennem Cool Kids metoden og med en familiebaseret tilgang. Jeg har særlig viden og erfaring med at arbejde med at hjælpe til at få sprog for egne følelser og behov, og udtrykke dem på en konstruktiv måde.

Derudover er jeg erfaren indenfor kommunikationsredskabet ”ikke-voldelig kommunikation”, der kan bidrage til konstruktiv og effektiv kommunikation mellem mennesker. Dette er meget nvendeligt, hvad enten du vil forbedre kommunikationen i dit parforhold, din familie eller andre mellemmenneskelige
relationer

Jeg er erfaren med at analysere og forstå symptomer som udtryk for de sammenhænge der har været/er gældende i dit liv, så du forstår hvordan symptomerne er blevet det bedst mulige lige nu, og derfra arbejde med dem så de kan ændre sig. Du kan bruge mig til at hjælpe med at gå fra at være din egen største kritiker til at blive din egen bedste ven.

Min tilgang er karakteriseret ved et fokus på at forstå mening bag adfærd og symptomer, og at se disse, samt eventuelle diagnoser, som dele af livet, man kan udvikle og ændre på med tid, indsigt og personligt arbejde. Jeg ser på hele personens liv, med udgangspunkt i et bio-psyko-socialt perspektiv. Her er jeg
opmærksom på personens individuelle styrker og udfordringer, såvel som de sammenhænge, der har formet personens handlemuligheder, gennem dets udvikling, og de sociale sammenhænge personen indgår i. Min grundlæggende tilgang til mennesket er, at vi er dynamiske og i evig forandring, og dermed har
uanede muligheder for at udvikle os.

Mit mål med dig/jer er, at skabe en proces, der giver mere personligt indblik og udvikling, og at skabe konkrete arbejdspunkter for at skabe en positiv forandring for dig.

Jeg tilbyder

  • Behandling af psykisk lidelse hos børn, unge og voksne
  • Terapeutisk hjælp til par og familier
  • Forløb til skoleteams og klasser, med fokus på at opkvalificere ledere, lærere og pædagoger til at dyrke en kultur med i”kke-voldelig kommunikation”, der hjælper de voksne og eleverne til en mere hensigtsmæssig måde at kommunikere på
  • Forløb til skoler og børnehuse
  • Supervision af pædagoger, lærere og psykologer på vej mod autorisation

Kontakt Bjørn

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 81 95 00 48
E-mail: